Przetargi

Przetargi

Organizacja usługi żywieniowej i noclegowej w
ramach miesięcznych praktyk zawodowych
 
zawiadomienieo wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-05-06 18:45:30 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
Organizacja kursu obsługi maszyn leśnych:
Harwester, Forwarder - 2013 r.
 
ogłoszenie o zamówieniu harwester Forwarder.pdf

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:52:09 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
Organizacja kursu obsługi maszyn leśnych:
Harwester, Forwarder - 2013 r.
 
SWIZ harwester, forwarder 2013r.pdf

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:55:06 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
Organizacja obozu szkoleniowego: rozwój
komptencji społecznych i przedsiębiorczości
 
Ogłoszenie o zamówieniu Rozwój kompetencji społecznych i przedsiębiorczości.doc

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:59:17 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
SWIZ rozwój kompetencji społecznych i
przedsiebiorczości
 
SWIZ- obóz szkoleniowy z zakresu kompetencji społecznych i przedsiębiorczości..doc

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-06-11 15:01:38 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
Zawiadomienie o wyborze oferty na kurs harwestera
i forwardera
 
zawiadomienie o wyborze oferty harwester forwarder.doc

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-06-13 19:53:57 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Bułgaria
 
zawiadomienieo wyborze oferty Bługaria.doc

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-06-27 11:26:33 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
Data wprowadzenia: 2013-06-27 11:26:33
Opublikowane przez: Edyta Ślipska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
ZSP w Garbatce Letnisko
ul. ul. Hanki Lewandowicz 4
26-930 Garbatka-Letnisko
Dyrektor Szkoły
mgr Mirosław Dziedzicki
Kontakt:
Tel: (48) 621-00-47
Fax:
e-mail: zsdwgarbatce@poczta.onet.pl