Nabór Pracowników

Nabór Pracowników

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Garbatce-Letnisku
dane kontaktowe:
26-930 Garbatka-Letnisko ul. Hanki Lewandowicz 4
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
e-mail: iod@ckziu.radom.pl
 
Dane osobowe kandydatów:
będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko kierownicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
nie będą udostępniane innym odbiorcom,
będą przechowywane nie dłużej niż miesiące od zakończenia procesu rekrutacji,
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Kandydatom przysługuje prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić  wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2018-07-26 11:22:06 | Data modyfikacji: 2018-07-26 11:25:51.
Data wprowadzenia: 2018-07-26 11:22:06
Data modyfikacji: 2018-07-26 11:25:51
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
ZSP w Garbatce Letnisko
ul. ul. Hanki Lewandowicz 4
26-930 Garbatka-Letnisko
Dyrektor Szkoły
mgr Mirosław Dziedzicki
Kontakt:
Tel: (48) 621-00-47
Fax:
e-mail: zsdwgarbatce@poczta.onet.pl